Hållbarhet

En cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle

Det krävs mindre energi och råmaterial att återanvända en del från oss än att köpa en nyproducerad. När vi får in uttjänta och krockade fordon till vår anläggning är det vårt jobb att tillvarata och återinföra de delar som direkt kan återanvändas på marknaden.

Vi förbereder för både återanvändning och vidareanvändning, med möjlighet att samla ihop de komponenter som kan återbrukas efter renovering. Dessutom skapas de bästa förutsättningarna för effektiv materialåtervinning av det som inte kan återbrukas. Vi demonterare återinför fungerande delar till marknaden i enlighet med framtidens cirkulära ekonomi – och det ska göras på ett så ansvarsfullt och kvalitativt sätt som möjligt.

Del av något större

Vi är stolta över att tillhöra Autocirc. Koncernen är ett eftermarknadsföretag inom bilindustrin som helhjärtat fokuserar på återanvändning och återvinning. Idén med Autocirc är att skapa en cirkel av specialistföretag som arbetar tillsammans inom alla olika delar av eftermarknadscykeln.

Allt för att öka återanvändningen av fordonsdelar, oavsett om det är direkt återanvändning eller återanvändning efter renovering. Det innebär större möjligheter för återbruk av renoverade delar och bättre förutsättningar för materialåtervinning och återinförande av rena, sekundära råmaterial.

Framtidsbilden är att vi tillsammans kan minimera materialspill och skapa ett stabilt flöde av hållbara reservdelar.